Showing 1–12 of 21 results

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu bạc hà – Peppermint

$5.0$20.2

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Trà Trắng – White tea

$6.9$22.2
-29%

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Sả Chanh – Lemongrass

$4.7$20.2
$15.9$81.5

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Phong Lữ – Geranium

$12.3$50.0

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu hương thảo – Rosemary

$6.9$22.2

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Gỗ Hồng – Rosewood

$12.3$50.0

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Vỏ Bưởi – Grapefruit

$6.9$22.2

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Tràm – Cajeput

$5.0$20.2

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Ngọc Lan Tây – Ylang

$12.3$50.0

Tinh dầu thiên nhiên

Túi thơm EDELA AIR FRESHENER

$1.6

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu khuynh diệp

$6.9$22.2