Showing 1–12 of 21 results

-5%

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Sả Chanh – Lemongrass

 110,000 469,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Trà Trắng – White tea

 159,000 515,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu bạc hà – Peppermint

 115,000 469,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Tràm – Cajeput

 115,000 469,000
 369,000 1,890,000

Tinh dầu thiên nhiên

Túi thơm EDELA AIR FRESHENER

 38,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Phong Lữ – Geranium

 285,000 1,159,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Vỏ Bưởi – Grapefruit

 159,000 515,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu hương thảo – Rosemary

 159,000 515,000

Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu Gỗ Hồng – Rosewood

 285,000 1,159,000